Om informationen

Our Mobile Planet-undersökningen utfördes av Ipsos MediaCT i samarbete med Mobile Marketing Association och Interactive Advertising Bureau på uppdrag av Google.

OurMobilePlanet.com ger dig tillgång till hela resultatet från undersökningen med hjälp av ett praktiskt diagramverktyg. Du kan också ladda ned informationen direkt i form av datafiler med hela resultatet per land. Företag kan använda informationen på webbplatsen för att skaffa sig djupare kunskap om mobilkonsumenterna och fatta välinformerade beslut om hur de kan använda den mobila webben för att få snabbare tillväxt.