เกี่ยวกับข้อมูล

การวิจัยของ Our Mobile Planet ผลักดันโดย Google และดำเนินการโดย Ipsos MediaCT โดยร่วมมือกับ Mobile Marketing Association และ Interactive Advertising Bureau

OurMobilePlanet.com ช่วยให้สามารถเข้าถึงชุดข้อมูลที่ครบถ้วนจากการวิจัยนี้ผ่านทางเครื่องมือสร้างแผนภูมิที่มีประสิทธิภาพ หรือสามารถดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลระดับประเทศที่ครบถ้วนโดยตรง ธุรกิจต่างๆ สามารถใช้ข้อมูลบนไซต์เพื่อทำความเข้าใจในผู้บริโภคที่ใช้มือถือให้ได้ดียิ่งขึ้น และสามารถพึ่งพาข้อมูลดังกล่าวในการตัดสินใจว่าจะใช้มือถือทำให้ธุรกิจของตนเติบโตเร็วขึ้นได้อย่างไร